ALEJSKI Tomasz

Lat 36, elektronik,  z zawodu realizator dźwięku – elektroakustyk, hobbystycznie zajmujący się krótkofalarstwem oraz meteorologią. Zrzeszony w cywilnych strukturach łączności kryzysowej dla województwa wielkopolskiego, miłośnik przyrody, pasjonat historii oraz długoletni członek ZHP. Jestem żonaty, ojcem dwóch córek.

Doświadczenia zdobyte przez kilkanaście lat pracy, polegające między innymi na wypracowanej umiejętności szybkiej analizy problemu oraz podejmowania rzeczowych decyzji, może stanowić dodatkowy atut w pełnieniu obowiązków radnego powiatu poznańskiego.  Nie mam wcześniejszych doświadczeń z Radą Powiatu, ani Starostwem, wiem jednak, że kluczowym celem mojej kandydatury jest jak największe wsparcie naszej pobiedziskiej „małej ojczyzny”.

Proponuję Wyborcom wszelkie wsparcie w sprawach rozbudowy infrastruktury, ochrony przyrody oraz środowiska, co w ostatnim czasie zaczyna być wielkim problemem samorządów, w podejmowaniu decyzji mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszych Gmin!

Jestem  gotowy do pełnienia funkcji radnego! Proszę o głos.