MAŁGORZATA   KUBIAK

Od urodzenia tj. od 45 lat jestem mieszkanką Mosiny. Tutaj chodziłam do mosińskiej „dwójki” i od dzieciństwa poznawałam miasto. Kolejnymi etapami edukacji  było LO w Puszczykowie a następnie UAM w Poznaniu – Wydział Historyczny, który ukończyłam pracą magisterską Historia i pamięć tzw. sprawy dzieci mosińskich z lat 1943 – 1945 w 2014r. W międzyczasie prowadziłam działalność gospodarczą. Po studiach pracowałam jako nauczyciel historii i etyki w SP im.  Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie, a następnie jako historyk w  SP Pod Lipami w Krosinku. Starałam się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Zainteresowania i obserwacje związane z rozwojem gminy przekazywałam swoim uczniom. Pomagało mi to w lepszym poznawaniu działalności samorządu lokalnego. Znajomość tej problematyki spowodowała, że zgłosiłam swoją kandydaturę do wyborów na radnego Rady Powiatu Poznańskiego. Obecnie jestem pracownikiem Galerii Sztuki w Mosinie. Zgodnie z moimi zainteresowaniami i wykształceniem, zajmuję się gromadzeniem i opracowywaniem dokumentacji historycznej miasta i gminy, którą należy wszystkim zainteresowanym udostępniać. Moja rodzina to mąż Wojciech i dwie wspaniałe córki.

 

MÓJ  PROGRAM

  • w oparciu o możliwości, przygotowanie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców
  • prowadzenie szerokich działań na rzecz bezpiecznego rozwoju turystyki pieszo – rowerowej
  • ochrona zabytków kultury materialnej oraz gromadzenie i udostępnianie zbiorów

popularyzowanie poprzez różne  formy wiedzy historycznej dotyczącej naszego regionu