Anna Stemplewska, 37 lat, Komorniki.

Absolwentka politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Służbowo związana z branżą IT. Prywatnie szczęśliwa mama  dziewięcioletniej Zosi.

Miłośniczka dobrej książki, aktywnego trybu życia oraz zimowych kąpieli w przeręblu.

Od 2014 r. radna Gminy Komorniki, członkini Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz w Komisji Polityki Przestrzennej.

W bieżących wyborach postanowiłam rozszerzyć obszar mojej działalności i wystartować do Rady Powiatu Poznańskiego z ramienia KWW Niezależni dla Powiatu.

Jako radna powiatowa chciałabym działać w obszarach związanych z:

– poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych, rozbudową sieci ścieżek rowerowych, chodników i oświetlenia przy tych ulicach,

– wdrażaniem nowoczesnego systemu edukacji na terenie naszego powiatu i dostosowaniem go do wymogów dzisiejszego rynku pracy (licea profilowane i programy zachęcające przedsiębiorstwa do współpracy ze szkołami, tworzenie dedykowanych miejsc pracy dla absolwentów takich szkół),

– polepszeniem komunikacji między powiatem a gminą.

Mój wrodzony optymizm, otwartość na drugiego człowieka, niezależność światopoglądowa i upór w dążeniu do celu na pewno pomogą mi w realizacji wszystkich zamierzonych celów.

 

Będę wdzięczna za Państwa wsparcie i oddanie na mnie głosu w nadchodzących wyborach samorządowych.