SZAŁ Łukasz,

Lat 27, doktorant na UAM, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Kostrzynie, pracownik administracji samorządowej.

Swoją pasję naukową staram się łączyć z działalnością samorządową, czego największym owocem była Strategia Sportu, Turystyki i Rekreacji dla gminy Kostrzyn.

Moja praca w Radzie zaowocowała skokiem infrastrukturalnym obiektów sportowych gminy. Wybudowano nowoczesną halę sportową w Kostrzynie oraz boiska wielofunkcyjne na wsiach. Współpraca z organizacjami pozarządowymi spowodowała realizację projektów i wydarzeń: Kostrzyńskich Spotkań z Podróżą oraz zajęć komputerowych (Uniwersytet Każdego Wieku), a także Biegu Pieczonej Pyry, Turnieju Piłkarskiego dla Szkół Podstawowych (Walka Kostrzyn).

W powiecie poznańskim chciałbym zadbać o remonty dróg powiatowych, lepszą komunikację rowerową między gminami oraz działalność na rzecz atrakcyjności turystycznej Powiatu Poznańskiego.