SZESZUŁA Jacek Bernard

od urodzenia mieszkaniec Mosiny. Wykształcenie wyższe, mgr historii  emerytowany nauczyciel dyplomowany, b. dyrektor SP nr 2 i gimnazjum w Mosinie. Z zainteresowania regionalista, inicjator powstania Izby Muzealnej przekształconej ze szkolnej Izby Pamięci Narodowej, autor licznych publikacji, artykułów oraz okolicznościowych tablic informacyjnych dotyczących  historii i zarazem promocji miasta. Samorządowiec, w różnych okresach radny Rady Miejskiej, Rady Powiatu Poznańskiego i Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły na działalność związaną z problematyką samorządową. Zdaję sobie sprawę z tego, że obiecywanie Sz. Wyborcom wykonania czegoś nowego dla gminy, w tym momencie jest aktem bez pokrycia finansowego. Dlatego jestem zainteresowany poprawą standardu życia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy m.in. poprzez:

  • sfinalizowanie wykonania zadań gminy i powiatu, np.: parkingi park and ride Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w Mosinie, Drużynie i Pecnej wraz z niezbędną infrastrukturą
  • remonty dróg powiatowych m.in. Sowinieckiej, Leszczyńskiej w Mosinie, Bieczyńskiej w Pecnej, budowę sygnalizacji świetlnej w Czapurach – skrzyżowanie ul. Poznańskiej z Żurawinową
  • lobbowanie wraz z samorządami Gmin Kórnik i Puszczykowa  na rzecz budowy ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 430 i 431. Podobne zadania dotyczą dróg powiatowych np.: Mosina – Żabinko, Mosina – Dymaczewo Nowe, Rogalinek – Czapury

oraz

  • prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego
  • kontynuacja dotychczasowych zadań komunalnych – wodociągi, kanalizacja, chodniki
  • pozyskiwanie środków na renowację zabytków w gminie

Żonaty, dwoje dzieci i troje wspaniałych wnucząt.